Anyone know these bikes?
http://www.leggerabikes.com/