Anyone riding ADA's Tour De Cure in Washington DC this weekend?